HERROEPINGSVOORWAARDEN HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht, om de overeenkomst (aankoop) binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Lafemme collectie, gevestigd te Stationsweg 75, 2515 BJ in  Den Haag  door middel van een eenduidige verklaring over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient

Formulier Downloaden 

Uw winkelwagen

×